Netwerkverkenningen

 

(Per jaar in alfabetische volgorde)

2024

 • Arbitrage (Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat)
 • Armenië en Georgië (Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken)
 • Bilaterale handelsbevordering (Vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
 • Brazilië en Suriname (Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken)
 • Internationale klimaatfinanciering (Vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
 • Migratie (Vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
 • Pensioenen (Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • Risicoprofilering (Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken)
 • Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken)

2023

 • Belastingverdrag Nederland – Malta (Vaste commissie voor Financiën)
 • Betaalbaarheid van energiekosten (Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat)
 • Betalen naar gebruik (rekeningrijden, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat)
 • Biomassa (update eerdere netwerkverkenning; Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat)
 • ChatGPT (Vaste commissie voor Digitale Zaken)
 • CRISPR-Cas9 (Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 • Europese Centrale Bank (juristen en economen voor studiegroep, Vaste commissie voor Financiën)
 • Europese veiligheidsarchitectuur (Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken)
 • Fossiele subsidies (Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat)
 • Geurproblematiek (Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat)
 • Hergebruik en recycling in de bouwsector (Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat)
 • Herziening EU-richtlijnen luchtkwaliteit (Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat)
 • Hoofdrailnetconcessie (Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat)
 • Integratie van de Europese kapitaalmarkt (Vaste commissie voor Financiën)
 • Kernenergie (update eerdere netwerkverkenning, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat) 
 • Mondiale voedselzekerheid (Vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
 • Rechtstatelijke controle op de Belastingdienst (Vaste commissie voor Financiën)
 • Sanctiewetgeving (Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken)
 • Servië en Kosovo (Vaste commissie voor Europese Zaken)
 • Systeemtransities en klimaatbeleid na 2030 (Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat)
 • Taiwan (Vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)

2022

 • Afrika (Vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, kennisagendathema)
 • Artikel 73 van het VN-Handvest (niet-zelfbestuurde gebieden, Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, kennisagendathema)
 • Betaalbaarheid (van energiekosten, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat)
 • Biomassa (update van eerdere verkenning, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat)
 • China (Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, kennisagendathema)
 • Eerste tranche Wet publieke gezondheid (Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 • Etnisch profileren (Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken)
 • Europese veiligheidsarchitectuur (Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, kennisagendathema)
 • Geopolitieke ontwikkelingen (Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, kennisagendathema)
 • Global Health Strategy (Vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, kennisagendathema)
 • Groeipotentie culturele en creatieve sector (Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, kennisagendathema)
 • India (Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, kennisagendathema)
 • Inflatie (Vaste commissie voor Financiën, kennisagendathema)
 • Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, kennisagendathema)
 • Kansenongelijkheid, segregatie en achterstanden (Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, kennisagendathema)
 • Klimaatconferentie Glasgow (COP26, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat)
 • Kunstmatige intelligentie (update van eerdere netwerkverkenning, Vaste commissie voor Digitale Zaken, kennisagendathema).
 • Langetermijneffecten mijnbouw Zuid-Limburg (Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen)
 • Milieuwetgeving: industriële emissies (Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat)
 • OESO-akkoord belastingheffing multinationals (Vaste commissie voor Financiën)
 • Ondiepe ondergrond (Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen)
 • Opkoop vakantieparken en de gevolgen voor o.a. de natuur (Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken)
 • Petities en burgerinitiatieven (Commissie voor de Werkwijze)
 • Rondkomen (Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kennisagendathema)
 • Stikstofdata (Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, kennisagendathema)

2021

 • Bedrijfscultuur oliemaatschappijen (Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen)
 • Digitaal centrale-bankgeld vs. de ambities van China en de VS (Vaste commissie voor Financiën)
 • Digitale zaken (update van de versie uit 2019 voor de nieuwe Vaste commissie voor Digitale Zaken[1])
 • EU-beleid t.a.v. handels- en investeringsovereenkomsten en de rol van nationale parlementen (Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
 • Fraudebeleid en dienstverlening (Tijdelijke commissie Fraudebeleid en dienstverlening)
 • Glyfosaat (juridische aspecten van een verbod; Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 • Kernenergie (update van de versie uit 2019 t.b.v. het rondetafelgesprek – zie hierna; Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat)
 • Media en persvrijheid (Vaste commissie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur)
 • Open strategische autonomie (Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken)
 • Staatsdeelnemingen vs. maatschappelijk verantwoord ondernemen (Vaste commissie voor Financiën)
 • Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM over COVID-19 (de mogelijkheden van telecomdata; Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat) 
 • Veiligheid moskeeën (Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid)
 • Vrijhandelsverdragen (Vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, kennisagendathema)
 • Wachtlijsten/wachttijden in de zorg (Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

2020

 • Arbeidsmigratie in de EU (Vaste commissie voor Europese Zaken)
 • Biomassa (Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat)[1]
 • Compensatie Energiewinning (Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat)
 • Gaswinning Groningen (Parlementaire Enquêtecommissie Gaswinning Groningen)
 • Gevolgen online-economie voor het midden- en kleinbedrijf (Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat)[2]
 • Granuliet in Maasplassen (Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat)
 • Green Deal Europese Unie (Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat)
 • Grondoorzaken van migratie (Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)[3]
 • Impact van demografische ontwikkelingen op buitenlands beleid (Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken)
 • Impact van technologische ontwikkelingen op buitenlands beleid (Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken)
 • Kinderopvangtoeslag (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag)
 • Klimaatfinanciering (Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
 • Persoonsgerichte sancties n.a.v. mensenrechtenschendingen (Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken)
 • Zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden (Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat)