Instrumentarium

 

icoon-netwerkverkenningNetwerkverkenning
Een overzicht van wetenschappelijk onderzoekers met kennis over een actueel onderwerp.

icoon-factsheetWetenschappelijke factsheet
De ‘stand van de wetenschap’ in een domein, in het geval van position papers inclusief richtinggevend advies.

icoon-ontbijtbijeenkomstOntbijtbijeenkomst
Informele ontmoeting van Tweede Kamerleden en wetenschappers over een actueel onderwerp.

icoon-minisymposiumMinisymposium
Compacte bijeenkomst over een belangwekkende wetenschappelijke ontwikkeling met potentieel grote impact, voor meerdere Kamercommissies relevant.

Wetenschapstoets van voorgenomen beleid
Wetenschappelijke weging van beleids- en wetsvoorstellen op basis van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet.

Monitoring
Actueel onderzoek over een voor de Kamer relevant onderwerp wordt doorgeleid naar de kenniscoördinatoren en informatiespecialisten van Kamercommissies.

 

In veel gevallen worden uit een netwerkverkenning namen geput van wetenschappers die vervolgens een factsheet schrijven en die worden uitgenodigd voor een rondetafelgesprek of ontbijtbijeenkomst.

Ter illustratie

In het parlementaire vergaderjaar 2022-2023 zijn 26 netwerkverkenningen gemaakt. Over de onderwerpen van deze verkenningen werden 21 rondetafel- en andere gesprekken gehouden. In totaal zijn over twaalf onderwerpen achttien wetenschappelijke factsheets geschreven. Er zijn acht wetenschapstoetsen afgerond of op de rails gezet en twee ontbijtbijeenkomsten gehouden. Het minisymposium vond plaats op 10 mei.

Met de Dienst Analyse en Onderzoek van de Tweede Kamer worden regelmatig nieuwe instrumenten verkend en uitgeprobeerd.