Instrumentarium

 

icoon-netwerkverkenningNetwerkverkenning
Een overzicht van wetenschappelijk onderzoekers met kennis over een actueel onderwerp.

icoon-factsheetWetenschappelijke factsheet of position paper
De ‘stand van de wetenschap’ in een domein, in het geval van position papers inclusief richtinggevend advies.

icoon-ontbijtbijeenkomstOntbijtbijeenkomst
Informele ontmoeting van Tweede Kamerleden en wetenschappers over een actueel onderwerp.

icoon-minisymposiumMinisymposium
Compacte bijeenkomst over een belangwekkende wetenschappelijke ontwikkeling met potentieel grote impact, voor meerdere Kamercommissies relevant.

icoon-wetenschapstoetsWetenschapstoets van voorgenomen beleid
Wetenschappelijke weging van beleids- en wetsvoorstellen op basis van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet.

icoon-monitoringMonitoring
Actueel onderzoek over een voor de Kamer relevant onderwerp wordt doorgeleid naar de kenniscoördinatoren en informatiespecialisten van Kamercommissies.

In veel gevallen worden uit een netwerkverkenning namen geput van wetenschappers die vervolgens een factsheet of position paper schrijven en die worden uitgenodigd voor een rondetafelgesprek of hoorzitting.

Ter illustratie
In de periode januari 2019 – juli 2020 zijn 39 netwerkverkenningen gemaakt. Over de onderwerpen van deze verkenningen zijn in diezelfde periode 23 rondetafelgesprekken gehouden. In totaal zijn over negen onderwerpen 25 wetenschappelijke factsheets of position papers geschreven.

Met de Dienst Analyse en Onderzoek van de Tweede Kamer worden regelmatig nieuwe instrumenten verkend en uitgeprobeerd.