Programma beweren en Bewijzen

maandag 23 mei

Locatie: The Hague Conference Centre New Babylon, Anna van Buerenplein 29

15.30- 17.00 Openingssessie: Minisymposium Kennis is (tegen)macht
In samenwerking met Parlement en Wetenschap (10 jaar)
Wat is de meerwaarde van wetenschap voor de politiek? En hoe kunnen zij elkaar beter begrijpen en versterken? Wetenschappers en politici gaan hierover met elkaar het gesprek aan. Vanuit de V-100 in de Tweede Kamer brengen jonge onderzoekers vragen in voor de discussie.
15.00 Inloop met thee en koffie
15.30 Opening: Jaap Jansen, Parlementair journalist

Welkomstwoord, Vera Bergkamp, Voorzitter Tweede Kamer
Ineke Sluiter, President KNAW

15.45 Presentatie: Wetenschap als basis voor politiek? Tussen fact-free science en evidence-based policy
Peter-Paul Verbeek, Hoogleraar filosofie van mens en techniek, Universiteit Twente
16.05 Discussie: Wetenschap en Politiek

 • Politiek over Wetenschap
  Judith Tielen, Kamerlid VVD
  Carolien van Ham, Hoogleraar empirische politicologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Wetenschap over Politiek
  Michiel Vols, Hoogleraar openbare orde recht, Rijksuniversiteit Groningen
  Kees van der Staaij, Fractievoorzitter SGP
17.00 Borrel

dinsdag 24 mei

Locatie: (tenzij hieronder anders vermeld) Max van der Stoelzaal, Tweede Kamer

09.00-10.00 Ontbijtshow: Onderzoek en politiek impact
In samenwerking met AWTI, WRR, AR
De Tweede Kamer wil haar kennispositie versterken, zoals ook de recente rapporten van de werkgroep Van der Staaij ‘Versterking van de functies Tweede Kamer. Meer dan de som der delen’ en het AWTI advies ‘Rijk aan kennis’ aanbevelen. Welke kennis is daarvoor nodig? Hoe en via welke routes bereikt deze kennis de Kamerleden? Wat is het aanbod? Welke rol kunnen kennisecosystemen hierbij spelen? En hoe kan ervoor gezorgd worden dat relevante thema’s door de politiek worden opgepakt? Kortom, hoe wordt meer politieke impact bereikt door gebruikmaking van relevante kennis en onderzoek?
08.30 Inloop met ontbijt
09.00 Opening door Kirsten van den Hul, oud Kamerlid PvdA
09.05 Keynote over Kennispositie Tweede Kamer, Eppo Bruins, Voorzitter AWTI, oud Kamerlid CU
09.15 Paneldiscussie mmv: Eppo Bruins

 • Ewout Irrgang, Collegelid Algemene Rekenkamer, oud Kamerlid SP
 • Roelien Kamminga, Lid werkgroep Van der Staaij, Kamerlid VVD
 • Julia Cramer, Universitair docent wetenschapscommunicatie, Universiteit Leiden
10.00 Koffie
13.00-13.45 Lunchdebat: Vertrouwen in instituties en wetenschap
In samenwerking met Rathenau Instituut
Het vertrouwen van burgers in de wetenschap is al jaren hoog. Maar dat vertrouwen is wel aan voorwaarden verbonden: niet ieder onderzoek of iedere onderzoeker wordt zomaar vertrouwd. Het vertrouwen daalt als onderzoek in opdracht van de overheid gebeurt. Er is dan vooral twijfel over de integriteit. Het Rathenau Instituut meet elke drie jaar het vertrouwen in onder andere de wetenschap en de politiek. In de discussie staat het handelingsperspectief van en voor leden centraal: hoe kunnen zij bijdragen aan het vergroten van het vertrouwen?
12.30 Inloop met broodjes
13.00 Opening door Jeroen Heres, Chief Scientist, Rathenau Instituut
13.05 Presentatie onderzoek

 • Alexandra Vennekens, Themacoördinator RI
 • Anne-Floor Scholvinck, Senior onderzoeker RI
13.20 Co-referaat door Pieter Omtzigt, Kamerlid Omtzigt
Herstel van vertrouwen van burger in de politiek
13.30 Discussie met inbreng vanuit de zaal
13.45 Afsluiting

Parallelle Workshops: Kennisinstrumenten van de Kamer
NB: alleen toegankelijk voor Kamerleden, fractiemedewerkers en kamerambtenaren. Er moet een keuze voor 1 van de 2 workshops worden gemaakt. Andere geïnteresseerden kunnen de workshops via de livestream volgen.

14.00-15.00 Workshop 1: Wetenschapstoets monitoring Klimaatbeleid

Troelstrazaal

14.00 Opening door Joost Sneller, Kamerlid D66
14.05 Toelichting Wetenschapstoets door Pieter Duisenberg, Voorzitter UNL,
oud Kamerlid VVD
14.15 Paneldiscussie:

 • Gert Jan Kramer, Hoogleraar duurzame energievoorziening, Universiteit Utrecht
 • Lammert van Raan, Kamerlid PvdD en rapporteur wetenschapstoets
 • Pieter Duisenberg
14.45 Discussie met zaal
15.00 Afsluiting
14.00-15.00 Workshop 2: Parlementaire Verkenning/Committee Inquiry
The example of the select committees House of CommonsGroen van Prinstererzaal

14.00 Opening and introduction of the Dutch proposal for a Committee Inquiry,
Ms Laura Bromet, Chair EU affairs committee, Member Greenleft
14.10 Experiences with committee-led inquiries

 • Mr Greg Clark, Chair of the Science and Technology Committee, Member of Parliament, Conservative Party
 • Ms Danielle Nash, Clerk of the Science and Technology Committee
14.30 Questions and answers
14.55 Wrap up
16.30-17.45 Inspiratielezing: Goede beleidsvoornemens en briljante mislukkingen
‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’. In de politiek en wetenschap wordt nog weleens verschillend gedacht over de waarde van een succes of een mislukking. Waar leer je nu het meeste van? En welke voorwaarden zijn daar voor nodig? In de afsluitende sessie leiden twee hoogleraren in hoe je leert van succesvol overheidsbeleid, en hoe en waarom je mislukkingen moet vieren.

16.00 Inloop met koffie en thee
16.30 Opening door Judith Tielen, Kamerlid VVD
16.35 Paul ’t Hart, Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Utrecht
16.50 Paul Iske, Hoogleraar School of Business and Economics, Universiteit van Maastricht
17.05 Vraaggesprek en vragen uit de zaal
17.35 Afsluiting Beweren en Bewijzen door Judith Tielen
17.45 Borrel