Wetenschapstoetsen: technische briefings en rondetafelgesprekken

 

1. Wet Plan van aanpak witwassen Wetenschapstoets Plan van Aanpak Witwassen | Debat Gemist (tweedekamer.nl)
2. Wet Huis voor klokkenluiders Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders | Debat Gemist (tweedekamer.nl)
3. Defensienota Defensienota 2022-sterker Nederland veiliger Europa met wetenschappers | Debat Gemist (tweedekamer.nl)
4. Beleidsvoorstel Langetermijnaanpak COVID-19 Wetenschapstoets lange termijn aanpak COVID-19 | Debat Gemist (tweedekamer.nl)
5. Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven Presentatie pilot onderbouwing van beleid vanuit wetenschappelijk perspectief | Debat Gemist (tweedekamer.nl)
6. Wet verruiming mogelijkheden verbieden rechtspersonen
7. Wet verduidelijking burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs
8. Beleidsvoorstel gerichte opkoop veehouderijen nabij Natura 2000-gebieden Wetenschappelijke toets op het beleidsvoorstel voor gerichte opkoop van veehouderijlocaties met hoge stikstofdepositie nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden | Debat Gemist (tweedekamer.nl)
9. Wet betaald ouderschapsverlof Geen technische briefing
10. Beleidsvoorstel verbetertraject kinderopvangtoeslag Wetenschappelijke toets op Verbetertraject Kinderopvangtoeslag | Debat Gemist (tweedekamer.nl)
11. Beleidsvoorstel Nationaal Groeifonds Technische briefing wetenschapstoets Nationaal Groeifonds (digitaal) | Debat Gemist (tweedekamer.nl)
12. Monitoring klimaatbeleid, Samenvatting wetenschapstoets klimaatbeleid Wetenschapstoets klimaatverantwoording | Debat Gemist (tweedekamer.nl)
13. Nationaal Programma Onderwijs Rondetafelgesprek Nationaal Programma Onderwijs | Debat Gemist (tweedekamer.nl)