Categorieën
Evenement

Beweren en Bewijzen

Ontmoeting tussen wetenschap en politiek

Op 23 en 24 mei 2022 vond in en rond de Tweede Kamer voor het eerst het evenement Beweren en Bewijzen plaats. Aan de basis stond de motie Tielen c.s. (29338, nr. 203). Het evenement werd voorbereid onder verantwoordelijkheid van de Kamerleden Judith Tielen (VVD), Joost Sneller (D66), Nicki Pouw-Verweij (JA21) en Marieke Koekkoek (Volt).

illustratieve afbeelding beweren en bewijzen

Aan de hand van een aantal interactieve sessies over het thema de waarde van wetenschap voor politiek en burger gingen Kamerleden in gesprek met sprekers uit de wereld van de wetenschap en advies.  Welke rol kan de wetenschap spelen in de versterking van de kennispositie van de Tweede Kamer? Sluiten vraag en aanbod goed op elkaar aan? Hoe komen wetenschappelijke inzichten terug in het beleid en bij de burgers? Rond deze en veel meer onderwerpen was het programma ontwikkeld.

Het evenement was een coproductie van de Tweede Kamer en een aantal kennisorganisaties: Parlement en Wetenschap, Rathenau Instituut, Algemene Rekenkamer, AWTI, WRR, ACVZ en ROB.

Beweren en Bewijzen was bedoeld voor Kamerleden, fractie- en stafmedewerkers, bestuurders en medewerkers van adviesraden, planbureaus, kennisinstellingen en wetenschappers.

De V-100 stond dit jaar in het teken van Beweren en Bewijzen, lees het artikel over de achtergrond.

Meer informatie over het programma