Categorieën
Evenement

V-100

Sinds 2017 betrekt de Tweede Kamer jaarlijks groepen uit de samenleving bij de beoordeling van het kabinetsbeleid. De daarvoor gekozen vorm is de V-100.

In samenhang met het evenement Beweren en Bewijzen werden voor de editie 2022 jonge wetenschappers uitgenodigd om zich te buigen over de jaarverslagen van de ministeries. De deelnemers waren te gast in de Tweede Kamer. Ze kregen de kans hun licht te laten schijnen over jaarverslagen van ministeries, in gesprek te gaan met Kamerleden, en vragen voor de bewindspersonen te formuleren. Lees meer over de V-100 hieronder en in de bijlage.

illustratieve afbeelding V-100

De vragen, de foto’s van de dag en de bijeenkomst in de plenaire vergaderzaal waar de vragen aan de Kamervoorzitter werden gepresenteerd zijn vanaf de website van de Tweede Kamer terug te zien.

Verantwoording

Ieder jaar legt het kabinet verantwoording af over het gevoerde beleid in de vorm van het Rijksjaarverslag, dat onder meer bestaat uit de jaarverslagen van individuele ministeries. Dit document wordt door de minister van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer op Verantwoordingsdag, de derde woensdag van mei. Het is de taak van de Kamer om het beleid te controleren. Ze wordt daarbij geholpen door de Algemene Rekenkamer die op dezelfde dag de resultaten van haar verantwoordingsonderzoek presenteert.

V-100

De Tweede Kamer nodigt sinds 2017 honderd mensen uit om vanuit een ander perspectief kritische vragen te formuleren over de departementale jaarverslagen. De V-100 maakte in 2022 deel uit van het tweedaagse evenement ‘Beweren en Bewijzen – Ontmoeting tussen wetenschap en politiek’, waarin de wetenschappelijke onderbouwing van beleid en de wisselwerking tussen wetenschap en politiek centraal stonden. Daarom nodigde de Tweede Kamer jonge wetenschappers uit om met een wetenschappelijke blik naar de jaarverslagen te kijken.