Categorieën
Artikelen

Parlementaire verkenning over verward/onbegrepen gedrag

(verschenen in de april-editie van Headlines, de nieuwsbrief van de Vereniging Universiteiten van Nederland)

Een rode draad door het nieuws van de afgelopen jaren is de omgang met verwarde personen, recent ook aangeduid als ‘personen met onbegrepen gedrag’. De Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer besloot in oktober vorig jaar over dit onderwerp een parlementaire verkenning te starten. Een parlementaire verkenning is een nieuw instrument waarmee de Kamer haar kennis over een bepaald onderwerp snel en grondig verdiept. Het gaat dan om een complex beleids- of uitvoeringsvraagstuk dat grote impact heeft op burgers.

Het doel van de parlementaire verkenning over verward gedrag en veiligheid is om inzichtelijk te maken welke stappen er de afgelopen jaren zijn gezet zijn in de aanpak van personen met verward gedrag en wat de effectiviteit ervan is geweest, ook met het oog op de veiligheid van alle betrokkenen.

Een van de bestanddelen van deze parlementaire verkenning is een wetenschappelijke factsheet onder de vlag van Parlement & Wetenschap. Bauke Koekkoek, crisisdienstverpleegkundige en lector onbegrepen gedrag & samenleving aan de Politieacademie en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ontfermde zich over deze vraag. De factsheet is op 5 april gepubliceerd.

In zijn factsheet buigt de auteur zich over de definitiekwestie, zet de cijfers op een rijtje en geeft aan wat de impact van dit vraagstuk is op politie en justitie, en op de samenleving. De factsheet eindigt met een analyse van de oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen.

Zijn overallconclusie: “Verward of onbegrepen gedrag is een breed begrip waaronder veel valt – van heel klein en licht tot heel groot en ernstig. Ook de oorzaken lopen uiteen: van micro- organisatorische en samenwerkingsproblemen tot (macro) de sociale structuur en cultuur in de samenleving. Uit eerdere analyses, te gedetailleerd om hier volledig te beschrijven, is gebleken dat gerichte inzet op enkele goed omschreven groepen, samenwerking en systeemproblemen nuttig kan zijn. Belangrijk is te benadrukken dat de bestaande problemen niet eenvoudig zijn op te lossen en om duurzame investeringen vragen in menselijke bereidheid én deskundigheid.”