Categorieën
Artikelen

Ontbijtbijeenkomst Kennis voor de Kamer

(verschenen in de maart-editie van Headlines, de nieuwsbrief van de Vereniging Universiteiten van Nederland)

Op 20 maart vond in Nieuwspoort een besloten ontbijtbijeenkomst plaats waarbij nieuwe Kamerleden en fractiemedewerkers werden bijgepraat over twee belangrijke kennisinstrumenten die hun ten dienste staan: het wetgevingsrapporteurschap en ‘onze’ (i.e. Parlement & Wetenschap) wetenschapstoets.

Het instrument ‘wetgevingsrapporteur’ komt uit de koker van de werkgroep Van der Staaij die zich in 2021 boog over tal van eerdere publicaties over het functioneren van de Tweede Kamer en de beste ideeën afstofte. In haar eindrapport schreef de werkgroep: “Kijk verder vooruit naar aankomende wetgeving en stel prioriteiten vast, […] en maak bij belangrijke wetsvoorstellen meer gebruik van wetgevingsrapporteurs.”  De wetgevingsrapporteurs – meestal één uit de oppositie en één uit de coalitie – buigen zich namens een Vaste Kamercommissie over belangwekkende wetsvoorstellen en adviseren de commissie over de behandeling. Dat scheelt de andere commissieleden (Kamerleden) enorm veel tijd. Zij hoeven dan nog ‘slechts’ hun politieke accenten te leggen. Ook de wetenschapstoets wordt begeleid door rapporteurs, zij het met een aanzienlijk beperkter rol – het primaat ligt daar nadrukkelijk bij de wetenschappers.

De bijeenkomst was opgezet volgens het format van De Wereld Draait Door: de Kamerleden Judith Tielen (VVD) en Rosanne Hertzberger (NSC) fungeerden als tafelhost; aan tafel werden steeds wisselende Kamerleden genood – daaronder de Kamervoorzitter, maar vooral leden die ervaring hadden met een van beide kennisinstrumenten.

Met dertien Kamerleden en negen fractiemedewerkers was de opkomst goed; de sfeer was prettig informeel en alle aanwezige Kamerleden toonden zich enthousiast over het instrumentarium én over de ondersteuning door de Tweede Kamerstaf.