Categorieën
Artikelen

Investeringen in defensie kritisch beschouwd


(verschenen in de maarteditie van de nieuwsbrief van de Vereniging Universiteiten van Nederland)

Na decennia van bezuinigen kreeg de krijgsmacht vorig jaar substantieel extra geld toegezegd: vijf miljard euro op jaarbasis. De beleidsplannen werden uiteengezet in de Defensienota 2022.
Op verzoek van de Vaste commissie voor Defensie van de Tweede Kamer onderwierpen drie wetenschappers de plannen aan een kritische beschouwing: Jaap de Wilde van de Rijksuniversiteit Groningen, en Isabelle Duyvesteyn en Niels van Willigen van de Universiteit Leiden.

Zij constateerden onder meer dat in het voorgestelde beleid geen relatie werd gelegd met het NAVO-beleid, met het EU-veiligheidsbeleid en met het binnenlandse veiligheidsbeleid. Ook ontbraken meetbare doelen en een evaluatiestrategie.
Tijdens het debat met de minister refereerden alle – twaalf! – aanwezige fracties aan de wetenschapstoets. De minister zegde ter plekke toe alsnog te komen met meetbare doelen en een samenhangende evaluatiestrategie.

Eind vorig jaar werd bovendien een motie van de VVD aangenomen die de minister en haar opvolgers huiswerk geeft voor toekomstige Defensienota’s. De beide Leidse onderzoekers gaven een enthousiast interview met hun universiteitsblad en werden op gesprek genodigd door de staatssecretaris van Defensie.
Gezamenlijk schreven de drie onderzoekers een artikel voor de Militaire Spectator en vorige maand gebruikte Niels van Willigen de wetenschapstoets voor zijn college aan cadetten van de Nederlandse Defensieacademie. Jong geleerd is immers oud gedaan…

Voor meer informatie: Hugo van Bergen, liaison Parlement & Wetenschap.