Categorieën
Artikelen

Veelomvattende energiewet getoetst

(verschenen in de septembereditie van de nieuwsbrief van de Vereniging Universiteiten van Nederland)

Donderdag 14 september presenteerden twee hoogleraren hun analyse van het wetsvoorstel Energiewet aan de leden van de Vaste Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. In de zomermaanden bogen zij – Saskia Lavrijssen van Tilburg University en Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen – zich met hun teams over dit omvangrijke wetsvoorstel. Het wetsvoorstel dient meerdere doelen: het vervangen van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet; het implementeren van Europese richtlijnen op het gebied van elektriciteit en gas, én het faciliteren van de transitie naar schonere en hernieuwbare bronnen van energie.

Op verzoek van de Vaste Kamercommissie focusten de onderzoekers bij hun wetenschapstoets op de positie van de consument – die in de nieuwe werkelijkheid bijvoorbeeld ook leverancier van energie kan zijn, door het gebruik van zonnepanelen.

Lavrijssen en Mulder hamerden vooral op het belang van ondersteuning van actieve consumenten, van bescherming van kwetsbare consumenten en in algemene zin op het belang van energierechtvaardigheid. Ze brachten gebreken aan het licht waar het gaat om de bescherming van data zoals verplicht door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en drongen aan op een prominente en onafhankelijke rol van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ten slotte reikten ze de Kamerleden handvatten aan voor de monitoring en evaluatie van het nieuwe beleid.

Op al deze domeinen deden de onderzoekers concrete aanbevelingen, waarmee de Tweede Kamerleden zich kunnen toerusten voor het debat met de minister. Voorafgaand aan het debat wordt de minister gevraagd op de wetenschapstoets te reageren.

De tekst van de wetenschapstoets is hier na te lezen. U kunt ook de technische briefing terugkijken.