Categorieën
Artikelen

Klimaatbeleid onder de loep


(verschenen in de januari-editie van de nieuwsbrief van de Vereniging Universiteiten van Nederland)

In deze nieuwsbrief zullen we voortaan weer met enige regelmaat berichten over Parlement & Wetenschap.

Dit keer: de wetenschapstoets Monitoring Klimaatbeleid. In 2021 bogen hoogleraren Heleen de Coninck (TU/e) en Gert Jan Kramer (UU) zich over de wijze waarop de Tweede Kamer de voortgang van het klimaatbeleid monitort. Hun belangrijkste conclusies: de rapportages deugen, maar ze komen te zelden, zijn te beperkt en hebben een te korte horizon. Te zelden: jaarlijkse updates zijn onvoldoende om bij te sturen. Te beperkt: het gaat om systeemtransities, niet om uitstoot alleen. Te korte horizon: kijk naar 2050 i.p.v. 2030, hoe lastig dat ook is. De Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat was enthousiast en vroeg de hoogleraren om mee te denken over een betere aanpak.

Donderdag 2 februari spreekt de commissie met de minister over ‘Systeemtransities en klimaatbeleid na 2030’. Ter voorbereiding vond op 19 januari een rondetafelgesprek plaats met de auteurs van de wetenschapstoets en prof. Jeroen van den Bergh (VU). Vanochtend vond een ontbijtbijeenkomst plaats over het onderwerp, waarbij acht wetenschappers over vier subthema’s met Kamerleden van gedachten wisselen.

Voor meer informatie: Hugo van Bergen, liaison Parlement & Wetenschap.